Hvad er Uddannelsestrivsel?

Uddannelsestrivsel er en udgave af Klassetrivsel målrettet arbejdet med trivsel, undervisningsmiljø og fastholdelse på ungdomsuddannelserne.

Uddannelsestrivsel giver vejledere og kontaktlærere overblik og handlemuligheder i forhold til klassernes og hver enkelt elevs sociale trivsel.

Værktøjet kan med store fordele bruges af kontaktlærere, studievejledere, faglærere og ledelse.

Trivsel er afgørende for, om eleverne gennemfører uddannelsen

Elevernes indbyrdes relationer, deres faglige niveau, deres fritidsinteresser og -job, støtte fra familien, motivation for og mål med uddannelsen er faktorer, som blandt andre har betydning for elevernes trivsel og sandsynlighed for at ungdomsuddannelsen gennemføres.

Med Uddannelsestrivsel har I et godt og effektivt værktøj, der giver indsigt i disse forhold, og det endda på kort tid!

Det tager nemlig kun 1 time at sætte en undersøgelse op og indsamle elevernes besvarelser. Brug yderligere en time på at læse rapporten, og værs’go – nu har I et værdifuldt overblik over elevernes trivsel og deres individuelle oplevelse af uddannelsesstedet.

 

7 gode grunde

  • Uddannelsestrivsel retter jeres opmærksomhed på de elever, som har brug for støtte og er i fare for at forlade uddannelsen.
  • Med Uddannelsestrivsel bliver det nemmere at differentiere undervisningen, så hver enkelt elev får en passende faglig udfordring.
  • Uddannelsestrivsel kan hjælpe jer med at opbygge og forbedre relationer mellem eleverne.
  • Uddannelsestrivsel giver jer forslag til arbejdsgrupper, hvor der også bliver taget hensyn til de mindre ressourcestærke elever.
  • Med Uddannelsestrivsel bliver det muligt at finde frem til konstruktive tiltag for fastholdelse i uddannelsen.
  • Uddannelsestrivsel understøtter samarbejdet mellem vejlederen og kontaktlæreren.
  • Uddannelsestrivsel er med til at udvikle undervisningen, så en større del af eleverne fastholdes og opnår faglige resultater.