Hvad er Uddannelsestrivsel.dk?

Uddannelsestrivsel.dk er rettet mod arbejdet med trivsel og fastholdelse i ungdomsuddannelser, hvor værktøjet bruges på både gymnasiale uddannelser og tekniske skoler.

Værktøjet giver vejledere overblik og handlemuligheder i forhold til klassernes og de enkelte elevers sociale trivsel.

Uddannelsestrivsel.dk kan bruges af både ungdomsuddannelser, kontaktlærere og studievejledere.

Trivsel er afgørende for, om eleverne gennemfører uddannelsen

Elevernes indbyrdes relationer og deres faglige niveau, fritidsinteresser og -job, støtte fra familien, motivation og mål med uddannelsen mm. er alle faktorer, som har betydning for deres trivsel.

Med Uddannelsestrivsel.dk får du et godt og effektivt værktøj, der giver indsigt i disse forhold. Tilmed på kort tid!

Det tager nemlig kun 1 time at sætte undersøgelsen op og indsamle elevernes besvarelser. Brug yderligere en time på at læse rapporten og værsgo – nu har du et værdifuldt overblik over elevernes trivsel.

 

Uddannelsestrivsel hjælper dig med at:

 • Indsamle informationer blandt eleverne
 • Illustrere elevernes svar og deres indbyrdes relationer gennem bl.a. sociogrammer
 • Få overblik over en elevgruppe, og mulighed for at finde elever som har brug for støtte, er i mistrivsel og måske i fare for at opgive uddannelsen
 • Få et godt grundlag for en samtale med eleven
 • Udvikle fastholdelsestiltag både på institutions-, uddannelses-, hold- og underviser niveau

Et stærkt redskab for vejledere, kontaktlærere og lærere

Med Uddannelsestrivsel.dk leverer eleven selv, på en effektiv og tidsbesparende måde, alle de oplysninger, som gør det nemmere at:

 • Øge trivslen
 • Gribe tidligere ind
 • Fastholde elever på uddannelsen
 • Målrette indsatsen mod elever med problemer
 • Kvalificere samtaler med elever
 • Styrke samarbejdet mellem vejledere og kontaktlærere
 • Tage hensyn til de svageste elever
 • Uddannelsestrivsel.dk giver dig bedre og mere præcise oplysninger, når du vil kortlægge elevens trivsel.

7 grunde til at bruge Uddannelsestrivsel.dk

 • Rette opmærksomhed på elever, som har brug for støtte og er i fare for at forlade uddannelsen
 • Differentiere undervisningen, så hver enkelt elev får en passende faglig udfordring
 • Opbygge relationer mellem eleverne
 • Lave elevgrupper, så der også bliver taget hensyn til mindre ressourcestærke elever
 • Arbejde på fastholdelse og bidrage til 95% målsætningen i undervisningen
 • Samarbejde med vejlederen og kontaktlæreren om fastholdelse
 • Udvikle undervisningen, så en større del af eleverne fastholdes og når det krævede faglige niveau

Har du 8 minutter?

Få en hurtig introduktion til Uddannelsestrivsel.dk i denne video, hvor vi fortæller om:

 • Baggrunden for Uddannelsestrivsel.dk
 • Hvem der har udbytte af at bruge værktøjet
 • Hvordan Uddannelsestrivsel.dk bliver brugt

Hvordan kommer vi i gang?

Ønsker du at afprøve Uddannelsestrivsel.dk helt gratis og uden efterfølgende bindinger?

Med dit uni-login kan du hurtigt og enkelt anmode om en gratis 8 ugers prøveperiode.

Prøveperioden indledes med et 30 minutters online opstartsmøde – med minimum 2 deltagere fra skolen, og hvor mindst 1 deltager tilhører skolens ledelse.

Online opstartsmødet er en forudsætning for at kunne aktivere en prøveperiode på Uddannelsestrivsel.dk. Mødet foregår online og interaktivt med en Uddannelsestrivsel-konsulent, som deler sin skærm med deltagerne via et link.

Forud for mødet har vi sendt jer en introduktionsvideo og nogle spørgsmål, som I bedes svare på. Opstartsmødet vil således afklare værktøjets muligheder for jer, samt afdække prøveperiodens formål og ønskede startdato.

I prøveperioden har alle ansatte på skolen fri og ubegrænset adgang til alle funktioner i Uddannelsestrivsel.dk

Det er vores erfaring at en aktiv prøveperiode giver et godt indblik i systemets mange muligheder, men trivselsarbejdet udvikler sig jo løbende og vi anbefaler derfor altid nye brugere i systemet at indgå en fast årlig aftale med Skolevisioner, så trivsel bliver et vigtigt indsatsområde for skolen fremadrettet.