Skolevisioner ApS

Ry Væksthus
Ellemosen 3
8680 Ry
Danmark

Tel.: 71 99 08 62
Email: info@skolevisioner.dk

 

Skolevisioner har kontor i Ry Væksthus, der ligger placeret ud til Skanderborgvej i Ry og overfor Kildebjerg Ry området. 

Skolevisioner ApS

Lars du Jardin Nielsen

Lars du Jardin Nielsen

Direktør og medejer, Skolevisioner ApS og Skolevisjoner AS

Jeg håber at jeg gennem mit arbejde hjælper:

  • kommuner, institutioner og undervisere med at forbedre læring, læringsmiljø og trivsel til fordel for eleverne.
  • Undervisere med at opnå flere succeser og færre frustrationer i forsøget på at hjælpe en elev/i arbejdet med klasser og elever

Jeg arbejder for at børn og unge får mulighed for at udvikle sig positivt og at tage den uddannelse de ønsker og formår og at de ikke bliver begrænset af dårligt læringsmiljø og mistrivsel.
Bevidstheden om skolegangens og uddannelsens betydning for en persons muligheder resten af livet og det ansvar der dermed påhviler underviseren begrunder, at jeg arbejder for at hjælpe undervisere og uddannelsesinstitutioner i deres arbejde med undervisning, læring, læringsmiljø og trivsel.

Jeg har indgående kendskab til undervisning, hverdag for elever og lærere samt stor erfaring med at afholde kurser/ oplæg med fokus på at deltagerne bagefter ændrer deres hverdag.

Det er spændende at medvirke til løsning af udfordringer i uddannelsesvæsenet. At finde en løsning som kan virke og giver mening for alle aktører – skoleforvaltning, konsulenter, skoleledere, undervisere og ikke mindst eleverne – giver en særlig tilfredshed. Når man samtidigt ved at løsningen har betydning for eleverne  i deres skoleforløb og måske også resten af livet bliver det ikke meget bedre.

lars@skolevisioner.dk
Mobil 21 21 90 56

Tanja Lang Flaaten

Tanja Lang Flaaten

Direktør og medejer, Skolevisioner ApS og Skolevisjoner AS

Jeg tror på at

  • gode relationer og trivsel er forudsætninger for at kunne udvikles og dannes som et helt menneske.
  • det at høre til er et grundlæggende menneskeligt behov.
  • det er bedre at bygge børn end at reparere voksne.
  • en god elevtid præger resten af livet.

Min erfaring med undervisning, kommunikation, IT-løsninger og salg – i forskellige kulturer og på forskellige sprog – har jeg fra min baggrund som lærer, konsulent og eksportingeniør.

Som salgs- og marketingkonsulent hos Skolevisioner har jeg oversat og tilpasset Klassetrivsel til det norske marked, udarbejdet salgs- og marketingmateriale og været i daglig kontakt med kommuner, skoler og lærere for at markedsføre, udbrede og understøtte brugen af Klassetrivsel.no.

I dag deltager jeg i alle områder af virksomhedernes drift og udvikling, med særligt fokus på marketing, brugersupport og produktudvikling i almindelighed og det norske marked i særdeleshed.

Min norsk-danske baggrund, mit behov for at høre til og være til nytte og gavn for mine medmennesker, min nysgerrighed og min interesse for livslang trivsel, udvikling og læring gør mig til den jeg er og giver min tilværelse retning og mening.

tanja@skolevisioner.dk
Mobil 23 25 48 69