Databehandling

Adgang til onlinetjenester fra Skolevisioner ApS er kun mulig for ansatte på institutioner, som har indgået både en abonnementsaftale og en databehandleraftale* med Skolevisioner. Først derefter kan Skolevisioner’s databehandling** for den pågældende institution finde sted.

Databehandleraftalen indgås af abonnentens/institutionens ejer, da denne er dataansvarlig for institutionens personhenførbare oplysninger (eksempelvis er kommunen dataansvarlig for kommunens skoler og daginstitutioner). Databehandleraftalen skal omfatte den dataansvarliges instruks til databehandler.

Skolevisioner ApS behandler alle data, herunder personhenførbare oplysninger, iht. databehandleraftalen og i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning (GDPR). Ved ophør af en abonnementsaftale tilbageleveres og/eller slettes alle data som Skolevisioner har behandlet for abonnenten/kunden iht. databehandleraftalen.

*Vores skabelon til databehandleraftale kan downloades her. Skabelonen er en produkttilrettet udgave af KOMBIT’s nyeste aftaleskabelon iht. GDPR.

**Idet vi hos Skolevisioner ikke anvender vore abonnenters data til egne formål, men kun behandler abonnenternes data på vegne af disse, er Skolevisioner ikke dataansvarlig, men i stedet databehandler for de oplysninger som vore abonnenterne indsamler, anvender og opbevarer i vore onlinetjenester (de digitale værktøjer Klassetrivsel og Uddannelsestrivsel). Læs evt. mere om dataansvarlig versus databehandler i datatilsynets vejledning.

 

Skolevisioner ApS som underdatabehandler

Skolevisioner ApS er underdatabehandler for datterselskabet Skolevisjoner AS, som markedsfører Klassetrivsel i Norge via hjemmesiden www.klassetrivsel.no. Find databehandleraftalen mellem Skolevisjoner AS og Skolevisioner ApS her.

 

Skolevisioner ApS’ underdatabehandlere

Skolevisioner ApS har indgået databehandleraftale med de underdatabehandlere, der i kraft af deres arbejde for os, kan have adgang til personhenførbare oplysninger, som vi behandler på vegne af både Skolevisioner ApS’ abonnenter (kunder) og datterselskabet Skolevisjoner AS’  abonnenter (kunder).

Du finder via dette link, vore databehandleraftaler med udviklerhuset CreativeMinds IVS og hosting partner Tilaa B.V. 

Dataetik

Som vi selv ønsker, at vore egne – og vore egne børns – data bør behandles.

Databeskyttelse

Hos Skolevisioner er persondata i trygge hænder.

Privatlivspolitik

Sådan håndteres dataansvaret.