Skolevisioner drives af lærer-hjerter med ét ønske og mål:

At alle børnehavebørn, alle skoleelever og alle elever på ungdomsuddannelser bliver set, hørt og forstået, således at hver og en af dem trives bedst muligt til at kunne udvikle sig i gode relationer med hinanden.

Visioner for skole- og børnehavelivet

Hos Skolevisioner er vi dedikerede fagfolk med lang og bred erfaring fra undervisningsverdenen. Vores systemer er udviklet af lærere i nært samarbejde med brugerne og er derfor gennemprøvet til skolernes, daginstitutionernes og forvaltningernes virkelighed.

Dataetisk ansvarlighed

Hos Skolevisioner mener vi, at der følger et etisk ansvar af databehandling, som bør være større end “blot” at overholde den gældende persondatalovgivning. Derfor behandler vi kundernes data på samme måde, som vi selv ønsker, at vore egne – og vore egne børns – data bør behandles.

Gør som over 50% af landets skoler – brug Klassetrivsel 

Over halvdelen af landets skoler – og stadig flere børnehaver – målretter deres trivsels- og relationsarbejde med Klassetrivsel. De sparer dermed tid, og letter lærernes og pædagogernes arbejdsopgaver i en hektisk hverdag.

Hvem står bag Skolevisioner?

Læs mere om os