Visioner for gode fællesskaber og høj livskvalitet

Skolevisioner ApS blev grundlagt i 2008 af idérige og passionerede lærere og undervisere med mange visioner for udviklingen af skolen – både med hensyn til undervisningsforløb, klassemiljø og elevernes udfoldelsesmuligheder.

I Skolevisioner banker der i dag stadig lærer-hjerter med ét oprigtigt ønske og mål: At alle børnehavebørn, alle skoleelever og alle elever på ungdomsuddannelser bliver set, hørt og forstået, således at hver og en af dem trives bedst muligt til at kunne udvikle sig i gode relationer med hinanden.

Men relations- og trivselsarbejdet stopper ikke når skoletiden er ovre – trivsel og gode relationer er også forudsætninger for at opnå velfungerende, lærende fællesskaber overalt, hvor mennesker mødes og arbejder sammen om noget fælles tredje.

Derfor lyder vores missionserklæring i dag således:

Skolevisioners formål er at udvikle, markedsføre og drive løsninger, der hjælper institutioner, virksomheder og organisationer, samt fællesskaber og andre relationelle grupperinger af personer, med at indsamle og dele viden om, samt danne overblik over, relationer, trivsel og klima/miljø/kultur mellem mennesker, for derigennem at kunne udvikle relationerne, trivslen og klimaet/miljøet/kulturen.

På den måde medvirker Skolevisioner til at forbedre menneskers fællesskaber og livskvalitet.

 

Sikre og effektive hjælpemidler til ansvarlige fagpersoner

Hos Skolevisioner udvikler og driver vi i dag digitale værktøjer, som inspirerer og hjælper ansvarlige og professionelle voksne med at varetage og udvikle børn og unges interesser, relationer og trivsel. Vore værktøjer bygger på tillid til og respekt for de fagpersoner, der arbejder med børn og unge i daginstitutioner, skoler og undgomsuddannelser, og skabes med henblik på at give hvert enkelt barn og hver enkelt elev et sikkert talerør. 

Værktøjerne er institutionernes sikre og effektive hjælpemidler, så de ansvarlige fagpersoner får mere aktuel viden, dybere indsigt, større overblik og langt flere handlemuligheder. Læs mere om værktøjerne under menupunktet ‘Produkter’ og læs om vores dataetik her.

Hvem står bag?

I Skolevisioner er vi en håndfuld dedikerede mennesker med stor passion for og viden om vores værktøjer og ikke mindst formålet med, udbyttet af og udviklingen af dem. Nedenfor kan du læse lidt mere.

 

Lars du Jardin Nielsen

Lars du Jardin Nielsen

Direktør og ejer af Skolevisioner

Jeg håber at jeg gennem mit arbejde hjælper

  • kommuner, institutioner og undervisere med at forbedre læring, læringsmiljø og trivsel til fordel for eleverne
  • undervisere med at opnå flere succeser og færre frustrationer i forsøget på at hjælpe en elev/i arbejdet med klasser og elever.

Jeg arbejder for at børn og unge får mulighed for at udvikle sig positivt og at tage den uddannelse de ønsker og formår og at de ikke bliver begrænset af dårligt læringsmiljø og mistrivsel. Bevidstheden om skolegangens og uddannelsens betydning for en persons muligheder resten af livet og det ansvar der dermed påhviler underviseren begrunder, at jeg arbejder for at hjælpe undervisere og uddannelsesinstitutioner i deres arbejde med undervisning, læring, læringsmiljø og trivsel.

Jeg har indgående kendskab til undervisning, hverdag for elever og lærere samt stor erfaring med at afholde kurser/ oplæg med fokus på at deltagerne bagefter ændrer deres hverdag. Det er spændende at medvirke til løsning af udfordringer i uddannelsesvæsenet.

At finde en løsning som kan virke og giver mening for alle aktører – skoleforvaltning, konsulenter, skoleledere, undervisere og ikke mindst eleverne – giver en særlig tilfredshed. Når man samtidigt ved at løsningen har betydning for eleverne  i deres skoleforløb og måske også resten af livet bliver det ikke meget bedre.

lars@skolevisioner.dk
Mobil 21 21 90 56