En virksomhed med visioner for skolen

Hos Skolevisioner hjælper vi med at danne overblik og dele viden, så skolen bliver det bedste sted at være og lære.

Vores værktøjer bygger på tillid og respekt for jer som fagpersoner, og giver større fleksibilitet, bedre overblik og en lettere hverdag.

Vi bruger IT til at skabe større overblik

Skolevisioners formål er IKKE at digitalisere undervisningen.

Vi har eksisteret længe inden både skolereformen og de mange nye IT systemer så dagens lys, og vi vil fortsætte med at være der – uanset hvilke udviklingsprojekter der fokuseres på.

Skolevisioner bruger IT til at skabe større overblik og give handlings orienteret information – så I kan bruge jeres tid på eleverne bedst muligt. Vi tilbyder en række redskaber, der hjælper med at danne overblik og dele viden, så skolen bliver det bedste sted at være og lære.

“Skolevisioners formål er at udvikle, markedsføre og drive løsninger, der hjælper institutioner, virksomheder og organisationer, samt fællesskaber og andre relationelle grupperinger af personer, med at indsamle og dele viden om, samt danne overblik over, relationer, trivsel og klima/miljø/kultur mellem mennesker, for derigennem at kunne udvikle relationerne, trivslen og klimaet/miljøet/kulturen. På den måde medvirker Skolevisioner til at forbedre menneskers fællesskaber og livskvalitet.”

Klassetrivsel.dk er et arbejdsredskab målrettet klassemiljøet, trivsel og relationer. Systemet giver et fantastisk overblik og viden i arbejdet med elevkulturen i klassen, på årgangen i skolen og situationen for hver enkelt elev. Du får adgang til sociogrammer der skaber overblik og aktuel viden til relations arbejdet, forslag til grupper og siddepladser, forberedelse til skole/hjem samtalen og elevsamtalen. Et tidsbesparende produkt, der letter lærernes arbejdsopgaver i en hektisk hverdag.

Uddannelsestrivsel.dk er rettet mod arbejdet med trivsel og fastholdelse i ungdomsuddannelser, hvor værktøjet bruges på både gymnasiale uddannelser og tekniske skoler. Værktøjet giver vedledere overblik og handlemuligheder i forhold til klassernes og de enkelte elevers sociale trivsel.

Hvorfor vælge Skolevisioner?

  • Bag Skolevisioner står en gruppe dedikerede fagfolk, der har stor erfaring og berøring med undervisningsverdenen. Vores systemer er udviklet af lærere i nært samarbejde med brugerne og er derfor gennemprøvet til skolen og forvaltningens virkelighed.
  • Vi er en seriøs samarbejdspartner, som kender og forstår den verden I færdes i indefra. Vi lytter til vores kunder og har stor respekt for jeres ressourcer og behov.
  • Vores systemer bygger på tillid til kompetente fagpersoner på alle niveauer, og bliver løbende udviklet med nye løsninger og funktioner til gavn for de mange brugere.
  • Over 1200 skoler har allerede valgt Skolevisioner som deres primære leverandør af trivselsundersøgelser, og vores ambition er at alle kommuner i landet skal prøve vores systemer, for at opleve hvilken forskel de kan bringe for skolernes ansatte og elever.