Der er også Klassetrivsel i Norge

Den norske udgave af Klassetrivsel markedsføres af Skolevisjoner AS, Skolevisioners norske datterselskab, via hjemmesiden www.klassetrivsel.no, hvorfra de norske abonnenter logger sig ind på deres respektive Klassetrivsel-konti.

Norske børnehaver, grundskoler og ungdomsuddannelser bruger Klassetrivsel til at gennemføre målrettede trivselsundersøgelser og digitale interviews, der har til hensigt at give lærere, pædagoger og vejledere overblik og indsigt i elevernes og børnenes aktuelle syn på deres trivsel og indbyrdes relationer. De norske instiutioner har brug for et digitalt trivselsværktøj for at kunne leve op til deres forpligtelser iht. til norsk lovgivning (Opplæringsloven og Barnehageloven) i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning,

På den måde er Klassetrivsel med til at sikre norske skoleelever og børnehavebørn et trygt digitalt talerør og en sikker stemme, som de ansvarlige voksne har brug for at høre for hurtigst muligt at kunne forbedre relationer og trivsel for hver enkelt elev  / hvert enkelt barn, såvel som de lærende fællesskaber, de tilsammen udgør.