Hvad er Klassetrivsel.no?

Klassetrivsel.no er den norske version af Klassetrivsel. Systemet bruges på mere end 500 skoler over hele Norge, som derved får adgang til detaljeret indsigt, bl.a. gennem sociogrammer.

Et nettbasert verktøy til å kartlegge elevtrivsel

Klassetrivsel.no er til deg som jobber med elever på alle trinnene i den norske grunnskolen (både barneskolen og ungdomsskolen) og fra og med august 2014 også for deg som jobber med elever i videregående skole.

Klassetrivsel.no kan eksempelvis være et nyttig og effektivt verktøy i forbindelse med klasseromsledelse og/eller samarbeidet mellom skole og PP-tjeneste.

Med kartleggingsverktøyet Klassetrivsel.no kan du raskt og enkelt sette opp egne undersøkelser til en eller flere klasser eller grupper av elever og straks deretter få fram rapporter, som gir deg inspirasjon og energi til det pedagogiske arbeidet ditt. Det er du som bestemmer hva du vil undersøke, når du vil undersøke og de antall gangene du gjennomfører undersøkelser blant elevene dine.

Har du 6 minutter?

Så se med i videoen her, hvor du vil få mere at vide om:

  • Baggrunden for Klassetrivsel.no
  • Hvem der har udbytte af at bruge Klassetrivsel.no
  • Hvordan skoler bruger Klassetrivsel.no