Hvad er Klassetrivsel?

Klassetrivsel er et digitalt trivselsværktøj udviklet til at kunne gennemføre målrettede trivselsundersøgelser og digitale interviews på skoler og i daginstitutioner og har til hensigt at give læreren/pædagogen overblik over og indsigt i elevernes/børnenes syn på deres aktuelle trivsel og relationer.

Klassetrivsel giver jer handlingsorienteret indsigt og overblik

 • Med Klassetrivsel får alle relevante fagpersoner i alle relevante funktioner det bedst mulige fundament til at kunne skabe trivsel og gode relationer for samtlige elever/børn, for deres fællesskaber og i det daglige miljø på skolen, uddannelsesstedet eller i daginstitutionen.
 • Alle rapporter kan læses og downloades straks den enkelte deltager har svaret – uanset om det er en kommune-, skole-, årgangs-, klasse- eller dagtilbuds-undersøgelse.
 • Klassetrivsel (herunder Uddannelsestrivsel) er markedets eneste trivselsværktøj med sociogrammer, der sikkert og nemt visualiserer elevernes/børnenes indbyrdes relationer i overskuelige klasse/gruppe/hold- og deltagerrapporter.
 • Klassetrivsel er gennemprøvet til skolens, uddannelsesstedets og daginstitutionens dagligdag, og er udviklet af lærere i nært samarbejde med AKT-vejledere, skolepsykologer, pædagoger, skoleledere og kommunale skolekonsulenter.
 • Kick-start trivselsarbejdet i alle klasser/grupper/hold, og brug Klassetrivsel til at understøtte institutionens praksis og fælles forståelse i skole/hjem-samarbejdet, AKT/trivselsarbejdet, teamsamarbejdet mellem lærere og pædagoger, i ledelsesoverblikket og samarbejdet med skolepsykologer.
 • Klassetrivsel er institutionens eget værktøj – I kan frit designe jeres egne undersøgelser og gennemføre dem på selvvalgte tidspunkter. Formuler jeres egne eller vælg mellem predefinerede spørgsmål.
 • Den nationale trivselsmåling i en kommune kan også gennemføres i Klassetrivsel i overensstemmelse med Bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen.

7 gode grunde

 • Klassetrivsel er et gennemprøvet system til udviklet til skolens og daginstitutionernes virkelighed og af lærere i nært samarbejde med skoler, kommuner, skolepsykologer og forskere.
 • Klassetrivsel er markedets eneste trivselsværktøj med unikke sociogrammer, der visualiserer elevernes relationer i overskuelige klasse- og elevrapporter.
 • Egne undersøgelser kan opsættes og gennemføres på selvvalgte tidspunkter.
 • Hver enkelt elev inddrages konstruktivt i udviklingen af læringsmikjøet og egen situation.
 • Med viden fra Klassetrivselundersøgelser bygger samarbejdet mellem forældre og lærere/pædagoger på en fælles forståelse.
 • Klassetrivsel er et praksisnært samarbejdsværktøj for lærere, pædagoger og AKT til at kvalificere og udvikle trivsels- og relationsarbejdet – på et dokumenteret grundlag.
 • Klassetrivsel er et fleksibelt og kvalitetsfremmende værktøj til den lærende organisation, som bygger på tillid til kompetente fagpersoner på alle niveauer.