Hvad er Klassetrivsel?

Klassetrivsel er et digitalt trivselsværktøj udviklet til at kunne gennemføre målrettede trivselsundersøgelser og digitale interviews på skoler og i daginstitutioner og har til hensigt at give læreren/pædagogen overblik over og indsigt i elevernes/børnenes syn på deres aktuelle trivsel og relationer.

Klassetrivsel giver jer handlingsorienteret indsigt og overblik

Med Klassetrivsel får alle relevante fagpersoner i alle relevante funktioner det bedst mulige fundament til at kunne skabe trivsel og gode relationer:

 • for samtlige elever/børn
 • for deres fællesskaber
 • i det daglige miljø på skolen, uddannelsesstedet eller i daginstitutionen
 • Alle rapporter kan læses og downloades straks den enkelte deltager har svaret
 • uanset om det er en kommune-, skole-, årgangs-, klasse- eller dagtilbuds-undersøgelse

 

Klassetrivsel (herunder Uddannelsestrivsel) er markedets eneste trivselsværktøj med sociogrammer.
Sociogrammer visualiserer sikkert og nemt elevernes/børnenes indbyrdes relationer i overskuelige klasse/gruppe/hold- og deltagerrapporter.

 

Klassetrivsel er gennemprøvet til skolens, uddannelsesstedets og daginstitutionens dagligdag:

 • Klassetrivsel er udviklet af lærere i nært samarbejde med AKT-vejledere, skolepsykologer, pædagoger, skoleledere og kommunale skolekonsulenter
 • Kick-start trivselsarbejdet i alle klasser/grupper/hold
 • Brug Klassetrivsel til at understøtte institutionens praksis og fælles forståelse i:
  • Skole/hjem-samarbejdet
  • AKT/trivselsarbejdet
  • Teamsamarbejdet mellem lærere og pædagoger
  • I ledelsesoverblikket
  • Og i samarbejdet med skolepsykologer
 • Klassetrivsel er institutionens eget værktøj – I kan frit designe jeres egne undersøgelser og gennemføre dem på selvvalgte tidspunkter. Formuler jeres egne eller vælg mellem predefinerede spørgsmål.

7 gode grunde

 • Klassetrivsel er et gennemprøvet system udviklet til skolens og daginstitutionernes virkelighed og af lærere i nært samarbejde med skoler, kommuner, skolepsykologer og forskere
 • Klassetrivsel er markedets eneste trivselsværktøj med unikke sociogrammer, der visualiserer elevernes relationer i overskuelige klasse- og elevrapporter
 • Egne undersøgelser kan opsættes og gennemføres på selvvalgte tidspunkter
 • Hver enkelt elev inddrages konstruktivt i udviklingen af læringsmiljøet og egen situation
 • Med viden fra Klassetrivselundersøgelser bygger samarbejdet mellem forældre og lærere/pædagoger på en fælles forståelse
 • Klassetrivsel er et praksisnært samarbejdsværktøj for lærere, pædagoger og AKT til at kvalificere og udvikle trivsels- og relationsarbejdet – på et dokumenteret grundlag
 • Klassetrivsel er et fleksibelt og kvalitetsfremmende værktøj til den lærende organisation, som bygger på tillid til kompetente fagpersoner på alle niveauer