Gør den nationale trivselsmåling brugbar med Klassetrivsel.dk

Klassetrivsel.dk gør den nationale trivselsmåling til et brugbart lærerværktøj i en aktiv skolehverdag:

Fra og med skoleåret 2016-17 er det muligt for den enkelte kommune at vælge at lade sine skoler gennemføre den nationale trivselsmåling med Klassetrivsel.dk, således at lærere og pædagoger (på de mere end 50% af landets skoler der allerede har abonnement på Klassetrivsel.dk) har elevernes svar på trivselsmålingen i en form som gør det muligt at arbejde med trivslen i klassen og for den enkelte elev.

Gennemførsel af den nationale trivselsmåling i Klassetrivsel.dk giver lærere og pædagoger på skoler med Klassetrivsel-abonnement

  • aktuelle og overskuelige klasserapporter med overblik over elevernes svar, helt ned på elevniveau, som kan trækkes straks klassen har besvaret
  • aktuelle rapporter pr. elev, direkte anvendelige til skole/hjem-samtaler, elevsamtaler og i den daglige undervisning
  • sociogrammer, der giver overblik over elevernes relationer og hierarkier
  • det overblik og den indsigt der skal til, for at kunne målrette trivselstiltag mod enkeltelever, elevgrupper og klasser.

 

Dermed indgår den nationale trivselsmåling naturligt i det trivselsarbejde lærere og pædagoger allerede gør, hvilket efterfølgende gør det nemt og ligetil at lave egne, opfølgende undersøgelser i et og samme værktøj.

For 2,60 kr/elev kan kommunen gøre den nationale trivselsmåling brugbar for kommunens skoler. Dertil hører en kommunal indlogning i Klassetrivsel.dk, hvilket giver kommunen et samlet overblik over kommunens nationale trivselsmåling i Klassetrivsel.dk; herunder sammenligningsmuligheder mellem samtlige af kommunens skoler (uanset om den enkelte skole har Klassetrivsel-abonnement eller ej).

Ønsker kommunen endnu flere sammenligningsmuligheder og på tværs af flere års målinger – også med andre parametre end trivselsmålingen (f.eks. nationale tests) – har vi, Skolevisioner, i samarbejde med Aabenraa kommune udviklet VISKO.DK – værktøjet til vidensinformeret skoleledelse. Læs mere her: www.visko.dk.